Privacybeleid Mezem Maaltijdservice

In dit Privacybeleid wordt gebruik gemaakt van de in artikel 1 van de Algemene Voorwaarden opgenomen definities, onderstaande definities worden hieraan toegevoegd. 
Het Privacybeleid is van toepassing op alle persoons- en transactiegegevens die Mezem-maaltijdservice.nl verwerkt.

Definities

Webshop: de website waarop de Consument producten direct via internet kan bestellen, de Webshop is te bereiken via www.mezem-maaltijdservice.nl met als directe link Mezem-maaltijdservice.nl.

Gebruik van gegevens

Mezem-maaltijdservice.nl verwerkt op verschillende momenten (persoons)gegevens en informatie. Indien een Consument een aankoop doet bij Mezem-maaltijdservice.nl of surft op de Website, worden de gegevens en informatie van de Consument opgeslagen in het klantenbestand van Mezem-maaltijdservice.nl.

In het klantenbestand worden onder meer onderstaande gegevens opgeslagen:

- Transactiegegevens verkregen via bestellingen en/of

- Zoek- en surfgedrag van Consumenten op de Website

Doel van de verwerking van (persoons)gegevens
De gegevens en informatie uit het klantenbestand wordt voor de volgende doeleinden gebruikt:

  1. Algemeen contact met Consumenten
    Bijvoorbeeld voor het verstrekken van door de Consument aangevraagde informatie of het afhandelen van vragen en/of klachten.
  2. Verwerking van de bestellingen online, telefonisch en middels het bestelformulier
    Persoonsgegevens en gegevens van Consumenten omtrent aankopen worden verwerkt zodat de door de Consument bestelde producten kunnen worden geleverd.

Marketing en contact met Consumenten

Online en e-mail Marketing

Mezem Maaltijdservice kan de volgende informatie naar het e-mailadres van de Consument versturen:

- persoonlijke of algemene aanbiedingen van Mezem-maaltijdservice.nl

Bovenstaande berichten ontvangt de Consument, tenzij deze heeft aangegeven daar geen prijs op te stellen.

Marketing per post en telefoon

Mezem-maaltijdservice.nl kan naam en adresgegevens van de Consument gebruiken om de Consument per post te informeren over interessante aanbiedingen. Als hier geen prijs op wordt gesteld, kan de Consument zich afmelden via het algemene telefoonnummer of e-mailadres van Mezem-maaltijdservice.nl. Mezem-maaltijdservice.nl gebruikt het telefoonnummer van de Consument niet voor marketingdoeleinden. Mezem-maaltijdservice.nl zal de Consument alleen bellen indien snelheid geboden is.

Vertrouwelijke behandeling

Mezem-maaltijdservice.nl respecteert de privacy van alle gebruikers van haar Website en draagt zorg voor dat de persoonlijke informatie die de Consument geeft, vertrouwelijk wordt behandeld. Mezem-maaltijdservice.nl verstrekt geen persoons- of transactiegegevens aan derden, tenzij Mezem-maaltijdservice.nl hier op grond van een wettelijke bepaling toe verplicht is.

Beveiliging

Ter bescherming van persoonsgegevens van de Consument, heeft Mezem-maaltijdservice.nl passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. Hiermee worden persoonsgegevens beveiligd tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan onder meer uit Magento beveiliging en het gebruik van secure socket layer (SSL) encryptie.

Hyperlinks

De Website kan hyperlinks naar websites van derden bevatten. Mezem-maaltijdservice.nl is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van deze andere websites en adviseren Consumenten het privacybeleid van deze websites goed door te nemen.

Cookies

De Website kan gebruik maken technische cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat door de browser op de computer wordt opgeslagen. Als een Consument online maaltijden bestelt, kan er gebruik worden gemaakt van een technische cookie. Deze cookies worden gebruikt om de Website gebruiksvriendelijker te maken door het gedrag van de gebruiker bij te houden en bepaalde gebruikersvoorkeuren op te slaan. Mezem-maaltijdservice.nl zal deze informatie niet verkopen of ter beschikking stellen aan derden die geen dochtermaatschappijen of joint-venture partners zijn. De Consument kan zelf bepalen of hij/zij cookies accepteert of weigert. De meeste webbrowsers accepteren automatisch cookies, maar u kunt de instellingen van uw browser meestal zo aanpassen dat cookies worden geweigerd. Voor elke browser en voor elke computer dient u dit opnieuw in te stellen. De cookies die op worden opgeslagen blijven bewaard, totdat u ze zelf verwijderd.

Intellectuele eigendom 

Mezem-maaltijdservice.nl is eigenaar van de Website. Alle rechten, waaronder begrepen auteursrechten, databankrechten en andere intellectuele eigendomsrechten berusten bij Mezem-maaltijdservice.nl.

Conversie

Dit beleid wordt beheerst door en uitgelegd naar Nederlands recht. Indien een bevoegde rechter een bepaling uit dit beleid niet rechtsgeldig of niet uitvoerbaar acht, worden de ongeldige bepalingen van het beleid geacht uit het beleid te zijn geschrapt en zijn de resterende bepalingen van het beleid onverkort van kracht.

Wijzigingen

Dit beleid kan worden gewijzigd, Mezem-maaltijdservice.nl adviseert u dit Privacybeleid regelmatig na te lezen op eventuele wijzigingen. 
Mezem-maaltijdservice.nl beheert deze Website vanuit haar in Rotterdam, Nederland. Voor eventuele op- en/of aanmerkingen, suggesties en klachten kunt u zich schriftelijk wenden tot: 

Mezem-maaltijdservice.nl
Lyonstraat 41
3047AJ Rotterdam
info@mezem.eu